RING OSS - 036-330 29 30

OVK-besiktning Jönköping

RING OSS - 036-330 29 30

OVK-besiktning

Vi utför OVK besiktning i Jönköping

Vid en OVK-besiktning i Jönköpingsregionen ser vi till att hela ventilationssystemet i fastigheten inte har några föroreningar som sedan kan spridas vidare i byggnaden. Vi är noggranna och har lång erfarenhet av OVK-besiktningar i köpcentra, skolor och dagis i Jönköping.

När vi utför en OVK-besiktning i Jönköping ser vi till så att samtliga instruktioner såsom skötsel av ventilerna, är fullt synliga för var och en att läsa. Ventilernas kondition och funktion ska stämma helt i enlighet med de föreskrifter som kommer med de slags ventilationssystem som fastigheten utrustats med.

Vad sker vid återkommande OVK?

Vid en återkommande OVK-besiktning kontrollerar vi att ventilerna fungerar som de ska och att deras egenskaper stämmer väl med förskrifterna. Vi undersöker även vilka åtgärder som kan förbättra energihushållningen av ventilationssystemet samt att rekommendationerna inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vi ser till så att ventilationssystemet blir bättre och fungerar precis som de ska!

Vi för noggranna protokoll

Efter avslutad OVK-besiktning skickar vi dokument och protokoll till kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för stadens fastigheter. Vi ger alltid en tydlig dokumentation till både byggnadsnämnden och till dig som anlitat oss för en OVK-besiktning.

Ring och berätta vad ni behöver hjälp med, så ordnar vi det!