RING OSS - 036-330 29 30

OVK-besiktning Jönköping

RING OSS - 036-330 29 30

Energieffektivisering

Vi utför energieffektiviseringar i Jönköping

En energieffektivisering handlar om att vi ser till - så att ert hus, villa och fastighet - använder er uppvärmningsenergi så effektivt som möjligt. Som OVK-besiktningsmän, kan vi föreslå tekniska förbättringar för att minska energiförbrukningen, skapa hållbara energilösningar och hur fastigheten kan bli mer energismart.

Detta kan energieffektivisera

Genom att finjustera, optimera och installera nya och mer effektiva ventiler kan vi hjälpa er att spara mycket energi. Detta är det mest miljövänliga som vi kan och bör göra, för att inte fortsätta slösa med energi.

Så kan du åtgärda problem med energispill:

  • Isolera fastigheten för energieffektivisering - Genom att isolera fastigheten minskar värmeläckage vilket leder till en sänkt energiförbrukning.
  • Prognosstyrning av värmesystem för energieffektivisering - Genom att förutse väder- och temperaturomslag kan energiförbrukningen minskas genom att inte värma upp stora hus och byggnader i onödan.
  • Byta till värmeväxlare som energieffektivisering - En ventilationsvärmeväxlare används för att ta tillvara på värmen i ventilationsluften samtidigt som den byter ut luften i huset och ger dig god ventilation.
  • Byta ut gamla glödlampor till LED lampor - Ett enkelt sätt att energieffektivisera är att byta ut fastighetens glödlampor till mer energisnåla LED-lampor.
  • Byta ut gamla vitvaror till nya - Det är en bra idé att byta ut gamla disk- och tvättmaskiner till nya som inte har lika hög energiförbrukning som gamla vitvaror. Detsamma gäller för kyl och frys.

Kontakta oss om ni önskar OVK-besiktning i Jönköping och energieffektivisering!